Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

134

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: