Κατακύρωση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων ΟΤΚΖ βάσει του ΠΔ 270/1981.

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: