Κατανομή Α΄ δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2019 για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών των Σχολείων της Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: