Κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, διδακτικού έτους 2021-2022.

Αριθμός Απόφασης:

228

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: