Κατανομή Δ’ Δόσης Λειτουργικών δαπανών και συμπληρωματική κατανομή έτους 2019 στα σχολεία των Σχολικών Επιτροπών Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκ/σης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

295

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/12/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: