Κατανομή επιχορήγησης Γ΄δόσης 2016 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης

Αριθμός Απόφασης:

268

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: