Κατανομή επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών – Δαπάνες σχολικού τροχονόμου.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: