Κατανομή Επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί-ΚΑΠΗ Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: