Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων

Αριθμός Απόφασης:

33

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: