Κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

430

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: