Κατανομή ποσού συμπληρωματικής δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης έτους 2022 για τα σχολεία της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

46

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: