Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: