Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ‘’Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ‘’ έτους 2023 - (Ο.Π.Δ.-Πίνακας Στοχοθεσίας).

Αριθμός Απόφασης:

289

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: