Κατάρτιση ΟΠΔ (πίνακας 5) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2019.

Αριθμός Απόφασης:

326

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: