Κατάρτιση ΟΠΔ (πίνακας 5) «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 2021».

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: