Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

85

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: