Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 464 δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: