Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: