Καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06).

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: