Καθορισμός αποζημίωσης και έγκριση καταβολής στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

07/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: