Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τις υπηρεσίες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. μας, στα πλαίσια του προγραμματισμού έτους 2011.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: