Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), που θα συνάψει ο Δήμος μας, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

352

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

13/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: