Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), που θα συνάψει ο Δήμος μας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: