Καθορισμός ειδικοτήτων των δέκα (10) θέσεων που εγκρίθηκαν με την Κ.Υ.Α. 23672/13-6-2012 και αφορά προσωπικό σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτώ (8) μηνών.

Αριθμός Απόφασης:

219

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: