Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων» (αριθμ. Μελ. 47/2009)

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: