Καθορισμός όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου «Κλάδευση δένδρων» (αριθ. μελέτ. 60/2013), ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.695,00€ με ΦΠΑ 23/%.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: