Καθορισμός συντελεστών για τα ανταποδοτικά τέλη έτους 2020

Αριθμός Απόφασης:

253

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: