Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: