: Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

112

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

18/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: