Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερα

Αριθμός Απόφασης:

446

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: