Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης των ιδιοκτησιών με Κ.Α 02-21-24,(Ν10) στο Ο.Τ. Γ215 και Κ.Α. 02-21-26,(Ν10) στο Ο.Τ. Γ214, σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής ΡΣ Δενδροποτάμου και την υπ άριθμ. 70/170/2010 διορθωτική Πράξης Εφαρμογής. Έγκριση συμψηφισμού των ένθεν και ένθεν οφειλών μεταξύ του ιδιοκ

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: