Καθορισμός τιμής μονάδος προσκύρωσης κι απόφαση μεταβίβασης κοινόχρηστου χώρου, στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 04-03-07 του Ο.Τ. Γ126, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/60 διορθωτική πράξη εφαρμογής της περιοχής Δυτικού Τομέα Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

333

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: