Καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των Διοικητικών Συμβούλων των κατηργημένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των πρώην Δήμων Αμπελοκήπων και Μενεμένης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: