Κήρυξη άγονης της αρχικής και επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 407α4 δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

080

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

04/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: