Λήψη απόφασης για: α) Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 32/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης. β) Αποχώρηση του Δήμου από το ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης. γ) Απόδοση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου μας, στο οποίο στεγάζεται το ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης για δημιουργία κοινωνικοπρονοιακής δομής του Δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: