Λήψη απόφασης για κατά χρήση – άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «Π.Α.Σ. ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΝΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».

Αριθμός Απόφασης:

392

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: