Λήψη απόφασης για κατά χρήση – άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον Αθλητικό Σύλλογο με την επωνυμία «ΒΟΡΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ Ν». (161/2014 απόφαση ΚΑ).

Αριθμός Απόφασης:

391

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: