Λήψη απόφασης για κατά χρήση – άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧ Ν ΠΟΟΣΦΑΙΡΙΣΤ Ν ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ Ν». (163/2014 απόφαση ΚΑ).

Αριθμός Απόφασης:

385

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: