Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 του Ν.3463/2006).

Αριθμός Απόφασης:

37

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: