Λήψη απόφασης για την υπογραφή νέας σύμβασης με το Πράσινο Ταμείο (ΥΠΕΚΑ) για το υποέργο 2 της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», προϋπολογισμού:30.175,00 € και το υποέργο 2, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», με προϋ

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: