Λήψη απόφασης περί μεταβολής σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης με 1. Ιδρυση Γ’ Λυκειακής τάξης για το καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: