Λήψη απόφασης του ημοτικού Συμβουλίου για στήριξη του αιτήματος του ήμου Μήλου για επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: