Λύση και Εκκαθάριση των εταιρειών:ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΕ) και

Αριθμός Απόφασης:

306

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: