Λύση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «Ένταξη στην εργασία ανέργων μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης» με διακριτικό τίτλο ‘’ΕΝΤΑΞΗ’’ στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: