Ματαίωση του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντηρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε πάρκα, οδούς και κτίρια του Δήμου». Επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: