Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της συνιδιοκτησίας των κκ. Bλάχου Ευτυχίας του Αθανασίου και Κοντίνου Θωμαής του Κωνσταντίνου της με αριθμό 70/216/2018 Διορθωτικής Πράξης εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

19/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: