Μείωση του μισθώματος μηνός Απριλίου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα του Δήμου μας. Μείωση του μισθώματος μηνών Μαρτίου και Απριλίου για τις επιχειρήσεις που μισθώνουν ακίνητα του Δήμου μας και ανέστειλαν τη λειτουργία τους. Διαγραφή των προσαυξήσεων που προκύπτουν.

Αριθμός Απόφασης:

089

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

24/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: