Μερική διαγραφή ποσών της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ Α.Ε. από χρηματικούς καταλόγους.

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: