Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Nο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/1997 και Nο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αριθμός Απόφασης:

262

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: