Μετάπτωση της τηλεφωνίας στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».

Αριθμός Απόφασης:

345

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: